7» Voorlopige-vaststelling jaarrekening 1975» Door de heer Suijkerbuijk wordt het onderzoeken van de rekening door een raadsoommissie T/einig zinvol geacht, nu dit ingewikkelde cijfermateriaal en dito materie reeds uitvoerig xrordt gecontroleerd door het Verificatie- bureau. Naar aanleiding daarvan benadrukt de voorzitter, dat de controle door het Verificatiebureau moet v/orden gezien als een financiële accountants-contro le en het onderzoek door de raadscommissie als een beleidscontrole. De voorzitter antwoordt bevestigend op het gestelde door de heer van der Poel, dat wellicht nog secretarie-personeel moet worden aangetrokken. Vervolgens besluit de Saad zonder hoofdelijke stemming tot voorlopige ra ste Hing overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d, 11 augustus j.l.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 78