(J, Jrjyl- Raadsvergadering d.d# 27 juni 1975» Onderwerp; aanschaf materiaal en meubilair Ossendrecht, 10 juni 1975» Zr» Marie Adolphineschool. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendreoht heeft bij schrijven van 24 april j.l. medewerking gevraagd voor aanschaffing van leermiddelen en meubilair voor de bijzondere school voor g.l.o. Zr» Marie Adolphine. De aanschaf van nieuwe leermiddelen en meubilair is noodzake lijk geworden vanwege de toename van het aantal leerlingen» Wij stellen Uwe Raad voor de geadviseerde medewerking te verlenen. v Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Burgemeester en Wethouders van Ossendrechtj De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous» Drs, A.E, van Gils. 4

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 58