m,;- Raadsvergadering d»d. 2? juni 1975. Ondervrerps Uitbreiding basisschool Ossendrecht, 19 juni 1975» Marie Adolphine Bij Uw besluit van 28 februari 1975 werd aan de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendrecht, Postbus 11 te Oudenbosch, mede werking verleend voor uitbreiding van de basisschool Marie Adolphine met vier lokalen. Raar aanleiding hiervan is door genoemde Stichting bij brief van 24 mei 1975 een plan met bestek en begroting ingediend. De stich- tingskosten bedragen f.455.581.Het plan is inmiddels voorgelegd aan de Bouwkundig Inspecteur van het lager onderwijs. Door het schoolbestuur dient 10$, ofwel f. 45»558.10 als waar borgsom te worden gestort. Wij stellen U voors a. een crediet ad f. 455.581*beschikbaar te stellen; dit behoudens bemerkingen van de bouwkundige Inspecteur; b. ter financiering daarvan bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten een geldlening aan te vragen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils. 3

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 57