Raadsvergadering d.d. 23 mei 1975* Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp? Kleedgebouw- Ossendrecht, 14 mei 1975* accommodatie. In het kader van de vergroting van het gemeentelijk sport park met nieuwe voetbalvelden moet ook de kleedgebouw-accommodatie worden aangepast. Het is een eis van de K.H.V.B. en het is ook ons verlangen het sportpark nu een volledig eigentijdse en up to date aankleding en uitrusting te geven. Op ons verzoek heeft de Grontmij een plan voor een nieuw kleedgebouw c.a. ontwikkeldHet plan voorziet in de nodige kleed kamers en scheidsrechtersruimten, terwijl voorts in het plan zijn opgenomen: bergingen, een bestuurskamer, een instructie-ruimte (tevens horeca-gelegenheid) met terras, en sanitaire voorzienin--- gen. Het plan is door Bouwtoezicht West-Brabant op de welstands- eisen beoordeeld en qua architectuur als uitstekend gekwalificeerd Ook in de vergaderingen van het bouwteam, van Uwe commissie voor openbare werken en van ons college is het plan zéér positief ont vangen, Het plan is inmiddels aangemeld voor uitvoering in D.A.C.W verband. Met instemming van Uwe commissie voor openbare werken verzoe ken wij Uwe Raad het plan van de nieuwe kleedgebouw-accommodatie van schetsplan te ontwikkelen tot bestekklaar plan, zodat zodra mogelijk tot aanbesteding kan worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris L. Mous. De Burgemeester, Drs» A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 50