Vóór stemmen de heren van Gorsel, van den Eijnden, van Hoek, Wolters, Jansen, J„Jo van Dijke, Verbiest en Mattheussensi Tegen stemmen de heren van der Poel, A»A» van Dijke en Suijkerbuijk, waardoor het voorstel met 8 stemmen vóór en 3 tegen is aangenomen» De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed» Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Secretaris, De Voorzitter L

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1975 | | pagina 45