j U--' Ki'tcm U 71 A -•'"i s ..ft A; .sir. W'" ,',V rk,;, - Raadsvergadering ^-an ^-e ^-aal d.d.18 april 1975. der gemeente Ossendrecht, Onderwerp; Aanschaf materiaal voor het vak "nuttige handwerken" 4e? 5e en 6e klas. Ossendrecht, 18 maart 1975» Het "bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendrecht heeft bij schrijven van 17 februari j.l. medewerking gevraagd voor aanschaf van enig materiaal voor het vak "nuttige handwerken" in de bijzondere school voor g.l.o, St. Jan. De school heeft thans niet de beschikking over dit materiaal voor de 4e» 5e ®n 6e klas» De aanschaf is wenselijk voor het bevorderen van de handvaar digheid der leerlingen. De inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Roosendaal adviseert gunstig op het verzoek. De prijs van het materiaal wordt geraamd op f. 371.26, incl. B.T.W. Wij stellen Uwe Raad voor de geadviseerde medewerking te ver lenen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils V j 0"C 'Ui.:}/ r-: -•v ..-. f .1 ft, i.i;-, V:- VV/i... ~:.s --Si. -i£; t ~>i r .hv-.- .ASUE.:/ aft =r=— ~==r= -

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 36