■S&fi dt CU tn y.J 4 3#;' r :-v: woo o.wO;l .CiSY lifU .r 'x:s i.;iox goku'W- el. norur; c v.eai.salq W-fp .'V' UCW.3V pO.U .iV iu;o.W. v-ov in j'.;'.I edcnl r.; srwcwrovvwowf pehi,;.v, churl a'v./i-r.Li'i 1.Brie a ..o-A. «extort; n&x&hncA a A '.-'XT.1 V'! '1 g;o ssxa;:.:';.c 'xoi 39gaxl .ütxfixd" x CV XJ. i. S'i" X; 0 »t xiï&Lr,i:# y$skr.J:xxv Raadsvergadering Aan de Raad d.d. 24Januari 1975* der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; huldeblijk t.b.v. Ossendrecht, 10 januari 1975. Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Op 26 februari 1955 werd in het leven geroepen de Stichting "Onze Lieve Vrouw ter Duinen" te Ossendrecht. In de statuten vinden wij de doelstelling omschreven alsvolgts "mede te werken aan de goèsdienstig-zedelijk en maatschappelijke ver- neffing van de streek in het algemeen, met bijzondere aandacht voor de jeugd", In het boekwerk "Ossendrecht in vertellingen" is de geschiedenis van de Volksabdij in grove belijning weergegeven. U herinnert zich de iniatiefnemer t rector van Putte, die de ziel werd van een-scala van activiteiten, gebundeld in het instituut van de Volksabdij. kent zijn uitspraak; "Als er geen werk is, zullen wij werk maken". De bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de hulp en opvang van jeugdige werklozen ging voortaan constant aandacht krijgen, In en rond het "jeugdhuis" gebeurde van alles en kon van alless ontginningen, boomplantingen, landbouw en veeteelt, maar ook de beoefening van kunst en ambacht enz. enz. De verdere loop der gebeurtenissen zijn U bekend. En thans, bij de afsluiting van een periode van veertig jaren, zien wij prachtige vruchten; de Volksabdij"O.L.Vrouw ter Duinen", de Technische school "O.L.Vrouw ter Duinen", het verpleegtehuis "Bieduinenhofte Putte en het bejaardentehuis "Mariahove" te Ossendrecht. Wij menen dat Ossendrecht en de streek aan de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen grote dank verschuldigd is. In een crisis-situ atie en onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden hebben rector van Putte en de zijnen het ideaal van de stichting vorm gegeven. Koes teren wij met blijvende zorg dat ideaal en de nalatenschap. Gezien het vorenstaande achten wij een huldeblijk zinvol en pas send, zodat wij Uwe Raad voorstellen aan de Stichting "Onze Lieve Vrouw ber Duinen" alhier een bedrag ad f. 500,beschikbaar te stel len voor een nader door het bestuur te bepalen bestemming. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L, Mous. Drs» A.E.A. van Gils. - i U .5 r3 i f .5 ;"i H- zz zz zz zz z

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 2