(5 Raadsvergadering d.d. 28 februari 1975» Aan. de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; Verhoging bijdrage Ossendrecht, 18 februari 1975» krotontruiming. Krachtens de Verordening geldelijke steun krotontruiming, vastgesteld bij besluit van Uwe Raad van 30 maart 1973? kan aan de bewoner van een te ontruimen krot onder bepaalde voorwaarden een bijdrage-ineens van f. 2.500.— (f.2.000.— rijksbijdrage f. 500.— uit de gemeentekas) worden toegekend. Met ingang van 1 januari 1975 werd door de Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening het maximum der rijksbijdrage verhoogd van f. 2.000»—— tot f. 2.400.——, onder voorvaarde dat de gemeente hier 25/^ (f. 600.——) aan toevoegt, zouat de bijdrage in eens f» 3.000.kan bedragen. Y/ij stellen Uwe Raad voor de Verordening geldelijke steun krotontruiming dienaangaande te wijzigen conform het terinzage neergelegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, Burgemeester, L. Mous. Drs, A.E.A. van Gils. "I "Hl

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 29