Raadsvergadering d.d. 28 februari 1975» Onderwerp? legesverordening. Ossendrecht, februari 1975» Leges zijn rechten die volgens de gemeentewet voor plaatselijke be lastingen worden gehouden. Zij worden gevorderd bij de afgifte van diver se administratieve bescheiden en wegens ambtelijke dienstverlening an derszins. Leges hebben dus betrekking op dienstverlening van gemeentewege in de ruimste zin van het woord. Bij Uw besluit van 21 juni 1968 werd een nieuwe legesverordening vastgesteld. Deze verordening werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 augustus 1968 nr. 1. De verordening van 1968 bracht in feite een correctie aan op de uit 1964 daterende tarieven en zulks Was tegen de achtergrond van het gestegen kostenpeil alleszins redelijm. In verband met sindsdien plaats gehad hebbende wijzigingen in voor schriften van hoger gezag is thans een herziening van de vigerende leges verordening wederom noodzakelijk. Van deze gelegenheid hebben wij ge bruik gemaakt de tarieven op onderdelen - veelal beperkt - te verhogen. Nieuw zijn de leges voor de raadsstukken, voor het kamperen en voor wedstrijden met motorvoertuigen. Wij geven Uwe Raad in overweging de óók redactioneel aangepaste, nieuwe legesverordening vast te stellen overeenkomstig het aangeooden ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs.A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 28