ii i Wij denken dan op de eerste plaats aan een eigentijdse clubhuis- accommodatie, maar voorts ook aan realisering van het wandelpark-idee met rosarium, kinderhoek, decoratieve aankleding e,d. Voor de afronding van het totale project is gekozen voor een bouw team, bestaande uit de wethouder van openbare werken als voorzitter en met een deskundige van de G-rontmij en het hoofd gemeentewerken als leden. Telkens wanneer nodig zullen andere functionarissen ad hoe aan de beraadslagingen deelnemen en o„a, denken wij dan aan overleg met het bestuur van onze voetbalvereniging "O.D.I.0. Dit bouwteam zal alle "deel J~za,ken" bestuderen en bijeen brengen in een plan met begroting van kosten. Aan Uwe Raad zal via de commis sie van openbare werken dit geheel zodra mogelijk worden voorgelegd. Gaarne vertrouwen wij dat U zich met de voorgestelde gedrags lijn kunt verenigen, met dien verstande dus dats a. acooord wordt gegaan met deel 2-compleet van de uitbreiding van het sportpark en b. wordt ingestemd met de gedachte van een bouwteam dat de "deel 3~zq™ ken" in een afgerond plan aan U zal voorleggen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L, Mous. Drs® A0E.A» van Gils, 1:1 ip

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 24