f Raad s ve r gadering d.d. 28 februari 1975» •^•an de Raad dergemeente Ossendrecht* Onderwerp; Herstraten Ossendrecht, 20 februari 1975- Molenstraat. Het rijweg-gedeelte van de Molenstraat verkeert in minder goede staat. Herstraten met de aanwezige klinkers geeft slechts een kort.- stondige verbeterings omdat deze klinkers ongelijk van afmeting en vorm zijn. Door deze onvoldoende aansluiting blijven de klinkers bij het huidige zware verkeer niet zitten. Ook de trottoirtegels en de trottoirbanden zijn aan vervanging toe Van deze gelegenheid kan gebruik worden gemaakt om ook de par- keerstroken-bestrating te verbeteren. Bij vervanging van de hierin gelegen klinkers door koperslakkeien wordt besmeuring door olievlekker voorkomen. De kosten van deze algehele materiaal-vernieuwing worden geraamd op f, 185.600.inclusief b.t.w. In dit bedrag is begrepen de lier- strating van een klein aansluitend gedeelte van het Moleneind met aan wezig materiaal. Wij stellen U voor het benodigde crediet als bovengenoemd be schikbaar te stellen. Burgemeester en Wethouders van Ossendre~ht. De Secretaris^ De Burgemeester. L. Mous. Drs. A.E.A. van Oils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 22