Raadsvergadering d.d. 28 november 1975» Aan de raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp? plein—idee bij Ossendrecht, 27 november 1975® ingang Lievevrouwestraat Eij de ingang van de Lievevrouwestraat, ten hoogte van de gedachteniskapel van Zuster Marie Adolphine is door afbraak van een winkelpand een ruimtelijk nog niet ingevulde situatie ontstaan. Op ons verzoek is door de afdeling Gemeentewerken een plan ontwikkeld dat ruimtelijk de idee van plein vorming wil benadrukken. Aan de zijde van het Hondseind wordt het trottoir doorgetrokken, met een in-/afrit voor het verkeer. Aldus wordt óók de veiligheid gediend voor het verkeer? Zuster Marie Adolphinestraat - Honds- eind - Koningin Wilhelminastraat. Op het plein zijn bo men gedacht, terwijl "ongeregeld"parkeren tot de moge lijkheid behoort. Tevens zullen de heer Dries en gemeen te gezamenlijk de door afbraak blank gekomen oude muur met een nieuwe bezetten. Het plan is door ons, de verkeerscomrnissie en de commissie voor openbare werken behandeld en wij kunnen U - met instemming van genoemde commissies adviseren het voorgelegde plan te aanvaarden. Wij wijzen erop dat dit nog nader te benoemen plein (Kapelplein?) als ker misterrein niet meer kan dienen. De verfr-aiïng van de gemeente en de verkeersveiligheid zijn echter zaken van hogere orde. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous Drs. A.E.A. van Gils

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 113