T I Boor het wettelijke systeem van de één-jaarlijkse begroting is de vertaling van onze gedachten een moeilijkheid, waarbij nog komen com plicaties zoals die tot ons komen vanuit de Wet op de Ruimtelijke Orde ning e.d. Bovendien zijn er altijd de in-de-tijd plotseling opkomende, totaal onvoorziene urgenties. Ons college heeft echter de verwachting dat in 1976 belangrijke vorderingen kunnen worden gemaakt met rioleringswerkzaamheden en met uitbouw van sportaccommodaties. Eveneens hopen wij dat woningbouw op gang zal komen in het gebied Leemberg en in het plan Be Molen. Aan de ontwikkeling van het plan Peeberg zal Intussen alle aandacht worden be steed. Het volgend jaar zal stellig de aula op de nieuwe begraafplaats tot stand worden gebracht. Het ligt voorts in ons voornemen ruime aan dacht te schenken aan de openbare groenvoorziening en de decoratieve aankleding van de gemeente. Wij pogen ook speelhoeken voor kleuters en peuters - waar het enigszins mogelijk is - met wat speelplastieken e.d. in te richten. Plannen voor kapitaalsinvesteringen zullen U stuk voor stuk be reiken, zodat en de commissie voor openbare werken volop gelegenheid zult krijgen de projecten critisch te beoordelen. Voor het overige ho pen en vertrouwen wij dat met de ontwerp-begrotingen instemming wil betuigen. Burgemeester -'"en wethouders var^Os sendrecht, Be sec repris, De burgemeester,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 111