Het is ook een duidelijk winstpunt dat thans voorligt een aanvrage voor een 6-klassige lagere en een 2-klassige kleuterschool. Immers de verbinding van lagere en kleuter school brengt ons verder op de weg van de integratie die alom als groot goed wordt ervaren en verwerkelijkt ook een stuk kanalisatie van de leerlingentoevoer naar de beide scho len. RĂ©sumererd. stellen wij dat de stichting van een nieuwe St. Jan- basisschool in een grote, overduidelijke behoefte voorziet. Voor de toekomstige onderwijskundige situatie is deze nieuwe school van eminent belang. Ons college geeft Uwe Raad daarom graag van narte m overweging de gevraagde medewerking te verlenen. De adviezen van de inspecties van het lager- en kleuteronderwijs, die wij in positieve zin verwachten, zullen U zodra mogelijk worden overgelegd. Aangetekend, zij nog dat ook van de zijde van het Diocesaan Onderwijscentrum te Breda alle medewerking is toe gezegd. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous Drs. A.E.A. van Gils, en j.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 108