De Voorzitter antwoordt dat langs de woning, eigendom van W» van der Poel, een tegelpad komt en dat het College zodra mogelijk met voorstellen bij de Raad zal komen. De heer Schroeijers vraagt aandacht voor losgereden stenen aan de Duinstraat en hij het Shell-tankstation, informeert naar het op een vrijdag gegraven sleuf door de P.ÏÏ.E.M. in de Lievevrouwestraat en of er al iets nader bekend is over de doorbraak van de Duinstraat. De Voorzitter antwoordt dat de losgereden stenen zullen worden herstraat, dat de problemen over de sleuf in de Lievevrouwestraat minnelijk zijn opgelost en dat voor de Duinstraat nog geen concrete oplossing is gevonden* De heer Verbiest vraagt aandacht voor het gebruik van bospaden door paarden in de Pottenbergen en andere bosgebieden en denkt hierbij om voor deze sport een bepaald gebied af te bakenen. Wethouder van Dijke vindt dat dit verbod in de praktijk onuitvoerbaar zal zijn omdat het hier openbare wegen betreft en dat op de private wegen de gemeente geen zeggenschap heeft» De heer van Gorsel oppert het idee om defensie te verzoeken het militair oefenterrein voor de paardensport beschikbaar te stellen. De heer Schroeijers vindt het jammer dat het wandelen door het gebruik van de paden door de paarden terugloopt. De Voorzitter zegt contact op te nemen met de paardensportverenigingen en met Defensie over deze kwestie. De heer Mattheussens vraagt of door de brand nabij de opslagplaats van Defensie op Calfven geen gevaar voor de omwonenden bestaat en verzoekt bij het Min. van Defensie aan te dringen op veiligheidsmaatregelen. De Voorzitter zegt hierover informatie in te winnen. Ook vraagt de heer Mattheussens aandacht voor een krantenartikel over de luchtverontreiniging, waarbij zwanen zouden zijn gestorven en een veront reiniging werd geconstateerd en een ander krantenartikel waarin wordt gesteld dat praktisch geen verontreiniging werd geconstateerd. De Voorzitter geeft over een en ander uitleg en zegt toe de ontwikkeling nauwlettend te volgen. De heer Mattheussens vraagt of de duiker in de Schapendreef reeds is hersteld. De Voorzitter zegt dat dit is gebeurd. De heer Suijkerhuijk zegt dat een badmintonnet van de badmintonclub is zoekgeraakt in het gymlokaal. De Voorzitter zegt toe dat de gemeente een nieuw net beschikbaar zal stellen.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 35