GEMEENTE OSSENDRECHT r Heren Leden van de Raad der gemeente OSSENDRECHT OSSENDRECHT, 10 januari 1969- Bij deze nodig ik U uit voor een vergadering -van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 24 januari 1969, om 18.00 uur ten gemeentehuize. De "beschrijvende agenda gelieve U hieronder aan te treffen. De Burgemeester van Ossendrecht, A. van Gils. Agenda: 1» Notulen van de vergadering van 13 december 1968. 2» Mededelingen. 3« Structuur-rapport. Voor 'de herziening van het structuurplan geldt een wettelijke eis dat dit moet worden gestoeld op wetenschappelijke onderzoekingen. ■Het E.T.I, te Tilburg is bereid een dergelijk structuur-rapport te verzorgen. 4. Brandweer-vergoedingen. V.oorgesteld wordt .de vergoedingen voor het brandweerpersoneel, daterend van '1963, te verhogen, mede in verband net'de gewijzigde samenstelling van het korps. 3. Onderwijs-aangelegenheden. 1 Aan de orde wordt gesteld:- - vaststelling van' de vergoeding vakonderwijs nuttige handwerken voor de meis jesschool;. - Verzoek van de R.K. 'Meisjesschool om medewerking voor de aanschaf van handenarbeid—materiaal; Ons kenmerk 207516 Onderwerp: convocatie. Bijl.: v j Verzonden Telefoon (01647) 5 50 giro 106 73 44. t.n.v. gemeente-ontvanger

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1969 | | pagina 1