GEMEENTE OSSENDRECHT AANH.H. Leden van de Raad der gemeente OSSENDRECHT-, convocatie 14 januari 1966..- Bij deze nodig ik U uit voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 21 januari a.s. om 20.00 uur ten ge meentehui ze. De agenda is hieronder vermeld. De Burgem.ee ster van'Ossendrecht., A.E.A. van Gils* AGENDA: 1. Nieuwjaarsoverzicht. 2. Notulen'van de vergadering van 29 december 1965. 3« Mededelingen. v 4* Adres winkeliersvereniging inzake winkelsluiting.. 5. Subsidiëring van O.D.I.O. en Judoclub Za-Zen. 6. Principe-besluit geldlening voor nieuwbouw meisjesschool voor g.l.o. 7. Rechtspositie-regelingen, gemeentepersoneel. 8. Grondtransacties. 9« Rondvraag. De stukken liggen ter inzage op donderdag 20 en vrijdag 21 januari a.s-. tijdens de uren van openstelling der secretarie. kenmerk erwerp Bijl. OSSENDRECHT, verzonden teï. 0 1647 550 giro 1067344 t.n.v. gemeente-ontvanger

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1966 | | pagina 1