1 Spreker zegt toe nogmaals een onderzoek te zullen instellen aan welke oorzaak het toe te schrijven is, dat in de morgenuren de buitenwijken van straatverlichting verstoken zijn. Aangezien verder niets neer te behandelen is en geen der leden het woord neer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de Chris telijke groet. De RAAD voornoemd, de sekretaris/ de Voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 51