Koningin Juliana is een hardwerkende vrouw, die volledig op de hoogte is van de gang ven zaken in Nederland. Van 's morgans vroeg tot in de avond ontvangt zij mensen, ^ooral voor zakelijke gesprekken. De koningin heeft een zeer goed geheugen voor feiten en personen. Zij is tevens een vrouw, die dikwijls tot in details op de hoogte is van de meest ingewikkelde problemen. Zij kan praten met iemand zonder haar eigen mening op te dringen. Zij is een vrouw, die kan en ook wil luisteren. Met dit alles houdt het regeren van koningin Juliana niet bepaald op. Zij regeert in bredere zin, namelijk in haar medeleven met het wel en wee van de bevolking van Nederland. In dit opzicht komtjkoningin Juliana als een persoonlijkheid naar voren. Jij kennen allemaal haar sterke medeleven met haar medemensen. Zij heeft steeds alle oog en oor voor haar landgenoten, speciaal voor die landgenoten, die in nood verkeren of hulp nodig hebben. Dat is wel gebleken toen onze koningin in de rampdagen na 1 februari 1953 hier op Nieuw—Yosseraeer was. Vooral door haar grote medeleven heeft koningin Juliana het respect van heel ons volk afgedwongen. Ik zou willen herhalen wat ik in de laatste uitgave van Dorpsbelang heb geschreven: In binnen- en buitenland staat koningin Juliana in hoog aanzien. Zij is een wijze koningin, een goede vorstin, die haar taak ook daarom zo goed vervult, omdat niets menselijk® haar vreemd is. Zij heeft vele gaven van verstand en hart, waarbij altijd weer haar ruime denken opvalt. Daarvan is onder ander een bewijs de vrijheid, die zij haar kinderen liet bij het kiezen van een levenspartner. Er zou nog veel meer te zeggen zijn. Maar uit het voorgaande valt al zonder enige reserve de conclusie te trekken, dat er alle reden is voor een plezierig feest ter ere van haar om wie vandaag alles te doen is. Gok Nieuw-Vossemeer viert feest, bij de voorbereiding waarvan gedacht is aan alle delen van onze bevolking. Ik hoop, dat het een gezellig feest wordt. Maar al vorens te gaan feesten, stel ik voor de jubilaresse van vandaag een telegram te zenden, waarvan de inhoud als volgt luidt: Aan Koningin Juliana paleis Soostdijk De gemeenteraad van Nieuw-^ossemeerin bijzondere openbare vergadering bijeen, wenst u, namens de Nieuw-^ossemeerse gemeen schap, van harte geluk met uw zilveren regeringsjubileum en dankt u oprecht voor het vele goede, dat u voor land en volk gedurende lange jaren heeft gedaan. A.Remery, burgemeester,

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 84