GEMEENTE N I E U W-VOSS E M E E R Bijlage: 11 De raad van de gemeente Nieuw-Vossemeer; gelet op zijn besluit van 19 december 1972 tot het aangaan, met 17 andere gemeenten, van een gemeenschappelijke regeling "Streekgewest Westelijk Noord-Brabant"; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 1973; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: in de gemeenschappelijke regeling "Streekgewest Westelijk Noord—Brabant" te schrappen de naam "Rucphen". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Nieuw—Vossemeer van 1 juni 1973. De wethouder, De voorzitter

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 78