Bijlage A II, behorende bij het besluit van de raad van 27 december 1973. Mannelijke werklieden per 1 augustus 1973. Leeftijd Schaal Schaal 3 Schaal .18 Schaal 32 ambt. I ambt.II ambt.Ill ambt. IV 14/15 j. 337,— 3 79,— 464,— 16 422, 464, 549,-- 592,— 17 507,— 549,— 634,— 677,— 18 592,— 634,— 719,— 762,— 19 677 719,— 8 0 4 co I I 20 762,— 804, 889,-- 932,— diensttijd 0 847,— 389,— 974,— 1017, 1 932,— 974,— 1059,— 1102, 2 1017,— 1059,— 1144, 1187,— 3 1059,— 1144, 1230,— 1274,— 4 - ,- 1187,— 1274,— 1319,— 5 - -- 1319,— 1362,— 6 -- -- 1407,— dienstuitloop 9 1102 10 11 1144 12 13 1187 14 15 16 1230 1274 1319 1362 1407 1431 1451 1496 1541 V»

Raadsnotulen

Nieuw-Vossemeer: Notulen gemeenteraad, 1957-1996 | 1973 | | pagina 124