AGENDAPUNT: 9 RAADSVERGADERING: 14 november 1963 APD. I KLASS.NR. -2.O8 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT%HET BENOEMEN VAN LEER KRACHTEN AAN DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DAGSCHOOL. Aan de gemeenteraad. Wij stellen U voor, behoudens goedkeuring van de voordracht, te benoemen: in vaste dienst met ingang van 1 september 1963: G. Mohr voor het vak lichamelijke oefening. in ti.~ideli.ike dienst met ingang van 1 augustus 1963 tot en met 31 juli 1964: M.M. Aerts voor de vakken algebra, meetkunde en muzikale vorming; B.J. Hulsegge voor de vakken vaktekenen, technisch schetsen, technische beginselenleertekenen/schetsen en materialen- en ge- reedschapsleer J.R.P. Vervaeck voor de vakken algebra en meetkunde; B. Visscher voor de vakken technisch schetsen en voorbereidend vak- t ekenen. 1 in tijdelijke dienst met ingang van 28 november 1963 tot en met 31 juli 1964: M.M.C. van Gooi voor de vakken natuurkunde, mechanica, rekenen, al gebra en meetkunde. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, F.A. VAN DRIMMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 98