AGENDAPUNTHAADSVERGADERING: APD.KLASS.NR. 8 16 januari 1963 I -2.07.352.11 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN SETHOUDERS TOT HST VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR HET TREEPEN VAN DE NOODZAKELIJKE VOORZIENINGEN AAN HET RIOOLGEMAAL TE KLUNDERT Aan de gemeenteraad. Door de uitbreiding van de gemeentelijke riolering, o.a. in plan Tolwijk, is de capaciteit van liet rioolgemaal onvoldoende. Bovendien is Het noodzakelijk de twee Horizontale pompen, die versleten zijn, te vervangen door drie vertikale. Omtrent deze voorzieningen hebben wij het advies inge wonnen van het ingenieursbureau, dat ook het rioleringsplan Moer dijk ontworpen. De kosten van een en ander zullen naar raming bedragen: wijziging pompinstallatie met bijbehorende leidingen f. 15.000. wijziging fundaties enz. f. 3.000. kosten van voorbereiding, tekenionen, omzetbelasting, toezicht enz. f- 3.000. onvoorziene uitgaven f- 1.500. Totaal f- 22.500.— Wij stellen U voor een krediet van f. 22.500.- hiervoor beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van Klundert, De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN De secretaris, P.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 6