Aanvulling van de agenda voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Klundert op donderdag, 18 juli 1963, des na middags te 8 uur. 16. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer C.A.Buijs als leraar aan de gemeentelijke technische avondschool, 17. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het benoemen van een leraar smeden en bankwerken aan de gemeentelijke technische school 1f Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het verzoek tot invoering van een vakantiesluitingsregeling voor de groenten- en fruitwinkels en de lovensmiddelenbedrijven. Klundert, 17 juli 1963. De burgemeester van Klundert. Namens deze, Aan de leden van de gemeenteraad van en te KLUNDERT.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 66