AGENDAPUNT 13 RAADSVERGADERING: 27 mei 1963 APD. I KIASS.NR. -2.07.351.12 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VASTSTELLEN VAN GRONDPRIJZEN TE NOORDHOEK. Voor de gronden, gelegen in het bebouwingsplan Noordhoek, zullen nieuwe grondprijzen moeten worden vastgesteld, die zijn bere kend door herleiding van alle kosten en opbrengsten naar eindwaarden. De in dit bebouwingsplan uit te geven grond heeft een opper vlakte van 19000 m2waarvan 3000 m2 is bestemd voor tuingrond, 6200 m2 voor de bouw van agrarische gebouwen, voornamelijk champig- nonkwekerijenen 9800 voor de bouw van woningen. De verkoopsprijzen zullen moeten worden vastgesteld op de navolgende badragen: gronden met de bestemming van tuingrond 2,50 gronden met een agrarische bestemming 6, gronden met de bestemming van bouwgrond 8, Wij stellen U voor tot vaststelling van deze prijzen te besluiten. Aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, P.A. VAN DRIMMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 53