AGENDAPUNT: RAADSVERGADERING: AFD.KLASS.NR 5 27 mei 1963 I -1.851.2.01. 08.741 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VASTSTELLEN VAN DE DEFINITIEVE VERGOEDING VOOR HET VAKONDERWIJS VOOR HET GEWOON LAGER HET BUITENGEWOON LAGER- EN HET UITGEBREÏD LAGffl ONDERWIJS OVERA™62' Aail de gemeenteraad. Wij stellen U voor de definitieve vergoedingen over 1962 vast te stellen als volgt: Naait school soort onderwijs vergoeding Chr. Nat. School glovak nuttige handwerken 2.736,01 R.K. School glovak nuttige handwerken f 684,10 Ned.Herv.School glo, vak nuttige handwerken f 764 ,64 School m/d Bijbel glovak nuttige handwerken f 709,40 Chr. Nat. School ulovak nuttige handwerken f 511,90 Chr. Nat. School ulo, vak lichamelijke oef. f 3.426,70 Chr. Nat. School ulovak franse taal f 1.243,61 Chr. B.l.O.-School blovak nuttige handwerken f 890,83 Burgemeester 'en wethouders van KLUNDERT. De Burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, F.A. VAN DRIMMELEN.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 45