- 6 - moed geven vooruit te zien. De voorzitter wenst de raadsleden prettige Kerstdagen en Gods Zegen toe voor het komende jaar. De heer de Gast zegt de voorzitter hartelijk dank voor de pret tige manier van vergaderen en wenst de voorzitter namens de raad wederkerig Gods zegen toe. Hierna sluit de voorzitter te 11.20 uur de vergadering met dankgebed.

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 157