m AGENDAPUNTRAADSVERGADERING; AFL. KLASS.NR. 4 19 december 1963 I -2.08 VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET VERLENEN VAN EERVOL ONTSLAG AAN EEN LERAAR VAN DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL. Aan de gemeenteraad. In verLand met zijn "benoeming tot leraar aan de Technische School te Y/inschoten heeft de heer B.J. Hulsegge per 1 januari 1964 ontslag aangevraa.gd als leraar aan de gemeentelijke technische dag en avondschool. Wij stellen U voor aan de heer Hulsegge, voornoemd, met in gang van 1 februar1 1964 eervol ontslag te verlenen als leraar aan de gemeentelijke technische dag- en avondschool. Burgemeester en wethouders van KLUNDERT. De burgemeester, C.D. VAN OOSTEN. De secretaris, P.A. VAN DRIMMELEN

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 141