ax's ïs-j/iLu™ 's.s''Lssrcïs;»^:.vs 5ss=l sü? esv&sk.ïï al aLS;n:e;i1;rL\ïïn,;~ïïwir™"SnaS„™g°.ï°"'r- g^rfssK: K?a"„i\5Ks &!±5r^;ns3*„ »Sfs»ws;aoSïr?en' >;»k° K»a-{ gt-n Ns de oensen ïïoh hiemede kumen X? - 8 - 29. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHfltlTlERS nrw nw VabtrTFTTTW ""TT fggflgf^ ,AW 1)1 nlnrnrr hldflfllfffLf bfscholwfg?" t0t het HiernarsMefkt°dP h«fg r®1"!-,VS; d6Z0 geleSenheid gebruik maken, nierna spreekt de heer Jongbloed als volgt; h!f! md;) aiS ïlein groentje vergund als eerste een algemene beschouwing te houden. Namens de Anti Revolutionnaire fractie wil ik beginnen met een woord van dank voor het aanbieden van del begroting en vooral ook voor de toelichting, welke er Mi waf Evei eens een woord van dank aan de gemeentesecretaris, de heer van onfh!f?'gï°°r d® f dere toelichting en voorlichting, welke hij li jk e z aak voo r Uw ff m°et.miJnheer de voorzitter, wel een moei te iedpn nLl+ n college zijn om een sluitende begroting aan te leden, omdat U immers gebonden bent aan normen. Het verheugt on- mees! s!gfdlng pfr, leerü*S verhoogd, tem^eromlaf de dat de f 1 f ff f°rt hebben- Daarnaast doet het ons ook goed 2000,- is !fodoSfffent°eSlag °Uden Van d*g- «t een kleinf^' Bij de post onderhoud woningen, welke bi -i ViPt noVi n schilders ver achter!aren^wTfvragefonH/of de 3Chfder of zelf schilder moeten worden. Wat hét gasbedfffetfff of hi pas waardering voor directeur-en fefifdahel Deze begroting f2°k d" daar "erd er winet gemaft. -oeze oegroring heelt vele goede aspecten. Een beschouwing mi in We logen! eggent faff! ff gev?erde en nog te voeren beleid.' de riolering in1 q fik de, Scfnswe® Prima staat is. Wordt nu een moderneleegbL' vefftffgf! kolt.^ achterlnHetUwofdtttpeStadlgr,VOOrt' al zi^n we met de bouw wat finboóJ f wordt tegenwoordig volksvijand nummer één genoemd bouwgrond voor de bouw van bungalows beschikbaar!!!! het°f j S |t!sSWo^nlf S»LV5 E!efo!- andere6 ofrlakfnfaften^gffSsfagf VM de lo°^ens of liggen hier mauwfHoeffweÜlpru befrdfren'fatff' °°k nlet ln de keer in deze weg ernst iglele^erd. n°ief °fhetdaf f ook opfle lull gfddit!oeSil?ikh°f "f3 er "let kondep P«««n?6 Oofdoet !chhet d3^3' h6t r e §i on al e fvo onwagenkamp drie' faffffarnsffÜMfifrf leg!offbf flf16 ^*1 maar één straatlantaarn is geplaatst Het vfff f woningen afstaan alsnog op korte termijn verfnfnde grond fffnm°ften zfhebbefwé Mflfn^der^e'r kwlf f Jn' ernstig gedupeerd?20 uitgebracht? far ff is in ff® ff" passeren- lo* kritiek voorzitter. ln °Pbouwcrde zin bedoeld, mijnheer de

Raadsnotulen

Klundert: Notulen gemeenteraad, mei 1933-1996 | 1963 | | pagina 128