c -3- Op dezelfde dag wordt de "Tarievenverordening overdekt recreatiebad 1984", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 1983, ingetrokken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 1986. de Raad voornoemd, A.F.W. Osterloh voorzitter. K.C.M. van de Pol secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1986 | | pagina 508