CtéiVJBBjVrB rJ05V£jvJ Hierbij moge ik u uitnodigen voor de openbare vergadering van de gemeenteraad op donder dag 22 juni 1972 te 19=30 uur in het gemeente huis te Hoeven, waarin de volgende agenda aan de orde zal worden gestelds 1Opening; 2.) Voorstel tot vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 27 april 1972; 3=) Voorstel tot behandeling van de ingekomen stukken; 4=) Voorstel tot opheffing van de functie gemeentearts,ontslag gemeente arts en intrekking instructie; 5») Voorstel tot vaststelling van de 44®s 45©s46e en 47© wijziging van de gemeentebegroting 1971» i*1 verband met aanpassing van diverse begrotingsposten 1971; 60) Voorstel tot het vaststellen van het algemeen kasgeldleningsbesluit voor het 3e kwartaal 1972; 7») Voorstel tot vaststelling van de vergoeding vakonderwijs 19715 80) Voorstel tot het verlenen van garantie voor de geldelijke gevolgen voor een te sluiten vaste geldlening door de Stichting R.IC. Bejaardenzorg "Halderberg" 9=) Voorstel tot het verlenen van'garantie voor de geldelijke gevolgen voor door de Stichting R.Ko Bejaardenzorg "Halderberg" te sluiten kasgeldleningen; 10„ )Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de aanschaffing van een electrische schrijfmachine, alsmede tot vaststelling van de 12e wijziging van de gemeentebegroting 1972; 11=)Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het buiten schilderwerk aan het gemeentehuis, alsmede tot vaststelling van de 13e wijziging van de gemeentebegroting 1972; 12a)Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor reconstructie van een gedeelte van de Bovenstraat, alsmede tot vaststelling van de 14e wijziging van de gemeentebegroting 1972;

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 82