gemeente Hoeven Agendanr. 3. Raadsvergadering d.d. 3 februari 1972. Onderwerp: ingekomen stukken. HOEVEN, 28 januari 1972. Ingekomen zijn de volgende stukken? 1. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 22 december 1971 van het raadsbesluit d.d. 30 september 1971 tot vaststelling van de 35e wijziging van de gemeentebegroting 1971 in verband met een kapitaal- verstrekking aan de Stichting Bosbad Hoeven t.b.v. inrichting van een park voor living-vans? 2. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 5 januari 1972 van het raadsbesluit d.d. 30 september 1971 tot vaststelling van de 40e wijziging van de gemeentebegroting 1971 in verband met beschikbaar stelling van krediet ten behoeve van de realisering van het bestem mingsplan "Bosschenhoofd"5 3. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 5 januari 1972 van het raadsbe sluit d.d. 20 december 1971 tot vaststelling van de 41e wijziging van de gemeentebegroting 1971 in verband met beschikbaarstelling van krediet ten behoeve van de voorbereidingskosten rioleringsplan Bosbad Hoeven en Camping Hoeven; 4. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 5 januari 1972 van het raads besluit d.d. 20 december 1971 tot vaststelling van de 42e wijziging van de gemeentebegroting 1971 in verband met het verlenen van een subsidie aan de Hengelsportvereniging "Geduld Vangt Vis" te Hoeven; 5. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 12 januari 1972 van het raadsbesluit d.d. 20 december 1971 tot het aangaan van een rekening courant-overeenkomst voor het jaar 1972 met de Boerenleenbank Hoeven? 6. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 12 januari 1972 van het raadsbesluit d.d. 20 december 1971 tot het aangaan van een rekening courant-overeenkomst met de N.V. Bank voor Hederlandsche Gemeenten te s-Gravenhage - 1. -

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 3