I -2- Het ontwerp-besluit ligt, met een situatietekening, in het agenda- dossier ter inzage. Tenslotte merken wij nog op, dat dit ontwerp-besluit is gesteld ten name van do N.V. Bakker-Bennebroek of door deze aan te wijzen personen. Eventuele wijzigingen in de kopers van de woningen hebben zodoende geen aanpassing van het besluit tot gevolg. De commissie openbare werken is gehoord. Burgemeester en wethouders van Hoeven. Twaalfhoven, burgemeester. Vergouwen, secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 35