-8- Spreker zegt voorstander te zijn van instelling van een commissie ad hoe zoals door de voorzitter is gevraagd. De heer Huijten zegt zich met de zienswijze van de heer Lockefeer te kunnen verenigen. De voorzitter vraagt vervolgens de heren Pfaff, van den Bosch en ICerstens of zij bereid zijn om zitting te nemen in de commissie ad hoe. De heer Pfaff zegt dat hij in verband met zijn drukke werkzaam heden niet aan dit verzoek kan voldoen, ter\tfijl de heren van den Bosch en Eerstens de vraag van de voorzitter bevestigend beantwoor den. Hierna verklaart ook de heer Huijten zich desgevraagd bereid om aan het werk van de commissie deel te nemen. 13«Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter daarna de ver gadering met gebed. Aldus vastgesteld in de openbare ver- •zitter. ,v< secret; 's

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 220