gemeente Hoeven Agendanr. 24» Raadsvergadering d.d. 30 augustus 1972, bnderwerp: straatnaamgeving 2e complex bejaardenwoningen te Hoeven. HOEVEN, 18 augustus 1972, De bouw van 27 bejaardenwoningen en 3 bungalows op het vroegere terrein C-oos nabij de Hofstraat is inmiddels zover gevorderd dat de straatnaamgeving de aandacht vraagt. Het terrein vormt één geheel dat alleen een verbinding heeft met de Hofstraat en via een voetpad verbinding krijgt met het eerste coinplex bej aardenwoningen Omd.at de woningen per fiets en auto alleen via de Hofstraat bereikbaar zijn is een nieuwe naam in aansluiting op de naam Hofstraat gezocht. De archivaris, de heer drs. C. Lohmann, staat de naam "Hof- park" voor, welke naam wij ten volle kunnen onderschrijven. Deze naam zal de vindbaarheid zeker ten goede komen omdat de meeste bezoekers per auto of fiets komen en zij het complex via de Hofstraat binnen rijden. De huisnummers zullen even zijn, zodat geen verwarring met de Hofstraat zal voorkomen waar alle nummers, op één na, oneven zijn. Het enige voorkomende even nummer in de Hofstraat (no. 8 Groot Seminarie) kan, zeker gezien de op handen zijnde reconstructie, aan de Bovendonk- sestraat genummerd worden. Wij stellen u voor aan de nieuwe straat, zoals die is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, de naam "Hofpark" te geven. Het ontwerp-besluit met bijbehorende situatietekening ligt voor u tij de stukken ter inzage. De commissie algemene zaken is gehoord. Burgemeester en wethouders van Hoeven. Twaalfhoven, burgemeester. Vergouwen, secretaris.

Raadsnotulen

Hoeven: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1972 | | pagina 154