NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VANDERAADDERGEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 28 NOVEMBER 1996 OM 20.00 UUR IN HET GE MEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel ChrFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: M.J.P. van Eekelen AGENDA 1. OPENING i m De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERINGEN P.P. 29 OKTOBER 199 6 EN 31 OKTOBER 1996 (Kant 1, tellerstand 10) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van Gemeentebelangen en de Werknemerspartij De leden van Gemeentebelangen delen mede dat de wijze van notulering van de vergadering van 29 oktober hen positief over komt. Zij merken op dat zij uitsluitend motie 2 mede hebben ingediend (blz. 17). De notulen van 29 oktober 1996 worden zonder hoofdelijke stemming aldus gewijzigd vastgesteld. Gemeentebelangen en Werknemerspartij kunnen niet instemmen met de notulen van de vergadering van 31 oktober 1996 zoals deze thans voorliggen. Zij worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. De notulen van 31 oktober 1996 worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 97