11 Punt 32 Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen. Toegezegd wordt afschrift van de brief naar de raadsfracties te zenden. Punt 33 Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen. Toegezegd wordt afschrift van de brief naar de raadsfracties te zenden. Punt 34 Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, Roosendaal en Verhoog. Het bezwaarschrift wordt conform de procedure behandeld in de commissie Algemene Wet Bestuursrecht. Punt 35 Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen. Toegezegd wordt afschrift van de brief naar de raadsfracties te zenden. Punt 37 Het woord wordt gevoerd door de leden van den Kieboom en van der Weegen. Brief zal worden behandeld in de commissie Abz. 23. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 23.30 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d.: 2 8 NOV. 1996 de voorzitter, de secretaris

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 96