Het lid Verhoog geeft aan de moties politiek ongeloofwaardig te vinden Wethouder Somers wenst rust in politiek Halsteren. De ingediende moties brengen deze rust zeker niet. Hij geeft aan wel degelijk minderheidsstandpunten te hebben ingenomen, alleen er wordt nu eenmaal collegiaal bestuurd. Hij heeft wel degelijk afstand genomen van uitlatingen. MOTIE A "De Partij van de Arbeid en eventueel andere groeperingen of partijen, stelt zich op het standpunt dat met name de wethouder Grondgebiedzaken, de heer A. Roosenboom, zich in de afgelopen zes weken in politiek en bestuurlijk opzicht zo onwaarschijnlijk heeft gemanifesteerd, dat een motie van wantrouwen op zijn plaats is. En stellen voor hem in het kader van de Gemeentewet ontslag te verlenen. motie De raad van de gemeente Halsteren verklaart dat de wethouder Grondgebiedzaken het vertrouwen van de raad niet meer bezit. Voor de motie stemmen de leden Meerman, Roks, Hagenaars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Tegen de motie stemmen de leden Verhoog, Huygens, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Er zijn 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen uitgebracht, zodat de stemmen staken. Volgende raadsvergadering wordt de beraadslaging over deze motie heropend. MOTIE B "De Partij van de Arbeid en eventueel andere groeperingen of partijen, stelt zich op het standpunt dat met name de wethouder Burgerzaken, de heer F. Mouws, zich in de afgelopen zes weken in politiek en bestuurlijk opzicht zo onwaarschijnlijk heeft gema nifesteerd, dat een motie van wantrouwen op zijn plaats is. En stellen voor hem in het kader van de Gemeentewet ontslag te verlenen. motie De raad van de gemeente Halsteren verklaart dat de wethouder Burgerzaken het vertrouwen van de raad niet meer bezit. Voor de motie stemmen de leden Meerman, Roks, Hagenaars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Tegen de motie stemmen de leden Verhoog, Huygens, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Er zijn 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen uitgebracht, zodat de stemmen staken. Volgende raadsvergadering wordt de beraadslaging over deze motie heropend.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 9