Het lid Meerman deelt mede voor het voorstel te zullen stemmen om hiaten in de uitvoering te voorkomen. Gemeentebelangen deelt mede tegen het voorstel te zullen stemmen gezien de eerder aangegeven argumentatie, met name de wijze van totstandkoming van het voorstel en de kosten van renovatie die vele malen hoger zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Voor het voorstel stemmen de leden Meerman, Adriaansen, Huygens, Verhoog, van Akkeren, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, van Eekelen, Roosendaal, de Koning, van der Weegen en Hagenaars. Het voorstel is met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT VORMING EN FINANCIERING N.V. REWIN WEST-BRABANT (45e wijziging begroting 1996) (Kant 2, tellerstand 11) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op: het ontbreken van het verslag van een aandeelhoudersver gadering; het terugstorten van het agio op de aandelen aan de deel nemende gemeenten; de verdelingssleutel van de aandelen; de wens van de Kamer van Koophandel tot verkoop van zijn aandeel; de gefaseerde verhoging van de bijdrage per inwoner; het uitgangspunt dat iedere gemeente een gelijke prijs voor een gelijke dienst dient te betalen. Gemeentebelangen wenst tegen het voorstel te hebben gestemd, omdat men van mening is dat door iedere gemeente een gelijke prijs voor een gelijke dienst moet worden betaald. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT BESLUITVORMING TOTSTANDKOMING BRANDWEER BERGEN OP ZOOM EN ROOSENDAAL (Kant 2, tellerstand 167) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van den Kieboom, de Koning, Meerman, Roks, Verhoog, van der Weegen en de voorzitter. De discussie spitst zich met name toe op: de noodzaak om onder tijdsdruk een dermate zwaarwegend stuk "er doorheen te drukken"; het ontbreken van de logica tot samenvoeging van de brandweerkorpsen van Bergen op Zoom en Roosendaal; de blijvende onzekerheid en onduidelijkheid;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 89