0 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 31 OKTOBER 1996 OM 20.00UUR IN HET GE MEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: P.J.W. van Veggel wethouders: A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers secretaris: G. Kooiman leden J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel ChrFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Door de groepering Leefbaarheid wordt een initiatiefvoorstel ingediend tot het beschikbaarstellen van een krediet voor een afscheidscadeau voor de ambtelijke medewerkers. Door de raad wordt besloten om het initiatiefvoorstel direct in behandeling te nemen. Het initiatiefvoorstel wordt aan het einde van de agenda als punt 2IA behandeld. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING P.P. 26 SEPTEMBER 1996 (Kant 1, tellerstand 19) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. Zij worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. Naar aanleiding van opmerkingen van Gemeentebelangen, worden de volgende wijzigingen in de notulen aangebracht: - ount 1. laatste alinea, toegevoegd wordt: "Door de leden van den Kieboom en van Akkeren is uit drukkelijk betoogd dat een dergelijk voorstel niet in de raad moet komen, omdat geen politiek moet worden bedreven met het afscheid van de gemeente Halsteren."; Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 86