Er wordt van alles bij gehaald van, er is een hoop goed gebeurd. Mij gaat het maar om één ding. We hebben een colle ge dat de gemeente Halsteren naar buiten toe vertegenwoor digd. Een van die collegeleden is terecht of niet terecht, nogmaals niet aan ons om daarover te oordelen, beschuldigd van corruptie. Dan moet je je in de politiek afvragen, kan een college dan open en eerlijk naar buiten toe vertegen woordigd worden? Mijn antwoord daarop is nee. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als de raad hangende dat onder zoek, de persoon waar het om gaat gewoon tijdelijk zou schorsen. Als wij het wettelijk onderzoek afwachten, dan nemen we de zaak mee naar Bergen op Zoom. We kunnen de nieuwe raad van Bergen op Zoom, dit is althans mijn mening, niet opzadelen met, laat ik het even noemen, het dossier Roosenboom. Ik vind dat wij dat als raad van Halsteren zelf af moeten werken. Ik lees ook de kranten en ik praat nogal eens met de pers. Gelukkig hebben ze mij nog nooit verkeerd geciteerd. Maar een vraag aan een collega raadslid is me toch bij gebleven, die was, gaat het belang van Halsteren boven het belang van Roosenboom? Het antwoord was toen, oei wat een moeilijke vraag. Voor de V.V.D. was dat een hele makkelijke vraag. Wij zijn gekozen om het gemak van de gemeente Halsteren te dienen. Dat gaat voor. Het lid van Akkeren-Brand: Bij interruptie, we zijn verant woording verschuldigd naar alle burgers. Het lid RoksEr voelt zich schijnbaar toch iemand aange sproken. Ik zou toch de raad om een uitspraak willen vragen, want de V.V.D. stelt voor dat de wethouder hangende het onderzoek, zich terugtrekt. Ik zou daar graag een raadsuitspraak over horen, dat als hij het niet vrijwillig doet, de raad beslist dat hij zich tijdelijk terugtrekt. De voorzitter: U kunt altijd een motie indienen. Dit even ten aanzien van de formele kant van de zaak. Het lid van Eekelen: Ik hoor van de heer van den Kieboom van de fractie Leefbaarheid dat een krant volschrijven met niets, dat is een hele kunst. Ik heb hier een hele stapel krantenberichten die allemaal volgeschreven zijn met niets. Heren en dames van de persDan het onderwerpToch nog maar even terug naar datgene omdat er toch nog geen antwoord ge komen is en uitgaande van schrijven om niets. Ik heb in ieder geval in die krant gelezen dat een hoger ambtenaar van de gemeente Halsteren hier gezegd heeft, we hebben hier te maken met een terrorist. Hij maakt mensen af. Iedereen in het gemeentekantoor zal het toejuichen als hij verdwijnt. Gelukkig hebben wij als ambtenaren een sterke onderlinge band en dan overleef je het wel. Als wij dat horen en het staat in de krant, en u bent belast met personeelsaange legenheden dan verbaast het mij dat u dat niet gehoord hebt. Vorige week zijn wij nog in het gemeentekantoor geweest waar ons verteld wordt dat op een school in Rotterdam het gebouw getrild heeft op zijn heipalen toen de heer Roosenboom daar vertrok.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 78