Ook de Werknemerspartij zegt, zolang iemands schuld niet bewezen is is hij ook niet schuldig. Maar het gaat om de bestuurbaarheid van Halsteren en iemand die beschuldigd wordt van dit soort aantijgingen, dan ben ik het met collega Roks eens, die zou de eer aan zichzelf moeten houden en moeten zeggen van, hangende het vooronderzoek wat ingesteld is, ik trek mij terug als wethouder. Of wat misschien ook nog mogelijk is, ik blijf aan als wet houder, maar onder elkaar, in het college, spreken we nu af dat er een andere portefeuilleverdeling komt. Dat wethouder Roosenboom in ieder geval niet die portefeuille kan beheren van Grondgebiedzaken, want daar gaan juist de aantijgingen over. Er is het een en ander gezegd over beschuldigingen van corruptie. Het is gedaan door twee juristen die betrokken waren bij een zaak. Ik neem aan dat die juristen toch wel weten wat ze zeggen. Maar dat moet dat onderzoek maar uit wijzen. Wat voor ons aan de orde is, dat is het stuk machts misbruik. Ook daar wordt gewag van gemaakt in diverse publi caties. Het is ook zo dat wij kennis genomen hebben als Werknemerspartij- raadsleden dat er binnen het ambtenarenap paraat ook stemmen opgaan die deze zaak ondersteunen als zou er machtsmisbruik zijn gepleegd door wethouder Roosenboom. Nu, in die context kan het toch niet anders zijn dan dat de wethouder zo verstandig zou moeten zijn in het kader van de bestuurbaarheid van Halsteren om te zeggen, ik hou de eer aan mezelf en ik trek mij terug of als college, wij nemen zelf het initiatief en onder elkaar spreken wij af dat de wethouder niet op de post Grondgebiedzaken aanwezig zal kun nen blijven. Het lid van der WeeaenOpnieuw een slechte zaak voor de gemeente Halsteren en natuurlijk ligt dat allemaal aan de oppositie, dat hebben we net allemaal al keurig gehoord voor de zoveelste keer. Ik zal daar zo direct nog wel even op terugkomen Ik constateer in ieder geval dat door een aantal lieden die vorige week met vakantie waren, kennelijk hard gewerkt is aan teksten. Dat is fraai, maar ze hadden natuurlijk vorige week hier moeten zijn. Als ik vrijdag 25 oktober, dat is iets korter, van het Brabants Nieuwsblad lees, dat mevrouw van Akkeren schrijft, persoonlijk denk ik dat de oppositie een smerig spelletje speelt, dan moet ze dat zo direct maar eens Het lid van Akkeren-Brand: Bij interruptie, dat heb ik niet gezegd. Dat zijn mijn woorden niet, dat zijn woorden van de krant. Waar zijn we nu mee bezig? Praten we over de krant? Dan praten we over leugens. Het lid van der Weeaen; Mevrouw van Akkeren praat altijd over leugens kennelijk als anderen iets zeggen. Zij zegt altijd dat de krant iets anders schrijft en dat weet zij ook drommels goed. We hebben ook over de wachtgeldregeling ge sproken. Laten we dat punt maar gelijk pakken. Mevrouw van Akkeren, ik heb geen enkele financiële eis op tafel gelegd. Dat weet u drommels goed. Ik heb het u uitge legd, ik heb het uw man uitgelegd. Tot de treuren toe heb ik het u uitgelegd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 72