Daarom vinden wij het een slechte zaak dat ook een paar van onze eigen raadsleden de heer Roosenboom, via de pers, van corruptie, vriendjespolitiek en vermenging van belangen beschuldigen. Wij hebben dat allemaal kunnen lezen. De heren Roks en van der Weegen hebben uitspraken in die richting gedaan. Ook heeft men terloops geprobeerd collega raadsleden in een kwaad daglicht te stellen. Dat kun je nakijken in het Brabants Nieuwblad van zaterdag 19 oktober. Om de zuiverheid van het bestuur hoog te houden, zou het verstandig zijn indien wethouder Roosenboom uit zichzelf zou terugtreden En ook zou het verstandig zijn om geen bouwtekeningen meer te maken. Maar hier moeten wethouder Roosenboom zelf en zijn fractie Leefbaarheid over beslissen. Wij als raad kunnen hem nu niet veroordelen alleen maar op grond van krantenberich ten, en zeker niet nu er raadsleden door hun uitspraken via de pers bij betrokken zijn geraakt. Ook hun uitspraken moe ten eerst hard gemaakt worden. Raadslid van der Weegen zegt in het Brabants Nieuwsblad van 21 oktober jl. over het CDA: "Kan die partij onder deze om standigheden achter Roosenboom blijven staan?" Wij hebben er genoeg van om steeds maar te moeten horen dat het C.D.A. de politieke situatie in Halsteren zou kunnen veranderen. Wij hebben er genoeg van om steeds maar de Zwarte Piet toegeschoven te krijgen. Wij hebben er genoeg van om te moeten horen dat wij trouwe volgelingen van wet houder Roosenboom zouden zijn. Toen wethouder Roosenboom onlangs burgemeester van Veggel beledigde, heeft het C.D.A. als eerste partij geëist dat hij zijn excuses zou aanbieden. Hij heeft dat gedaan en de burgemeester heeft ze geaccepteerd. Niettemin was het C.D.A. toen bereid om de huidige coalitie te verlaten en mee te werken aan een vermeende betere coalitie. Het was niet het C.D.A., maar de heer van der Weegen die toen die vorming van een andere coalitie geblokkeerd heeft door onacceptabele financiële eisen voor zichzelf te stel len. Maar het C.D.A. was niet bereid een blanco cheque af te geven voor de reparatie van zijn wachtgeldregeling. Alle andere mogelijkheden waren toen voor de heer van der Weegen en zijn partij onbespreekbaar. Voor het C.D.A. was er geen andere weg dan in de huidige coalitie te blijven, wilde Halsteren niet onbestuurbaar worden. Met weer een politieke crisis vlak voor de verkiezingen, is de gemeente Halsteren niet gediend. Wij hebben begrepen dat de officier van justitie een oriënterend onderzoek instelt. Dat vinden wij de juiste weg. Voor de zuiverheid moeten wij dat onderzoek niet frustreren en vertroebelen door nu zelf al, mogelijk verkeerde, besluiten te gaan nemen. Het lid RoksU zult begrijpen dat de V.V.D. niet begint met te zeggen wat er allemaal gebeurd is. Wij hebben mede ver zocht om deze vergadering te houden om de bestuurbaarheid van de gemeente Halsteren te bespreken en ik zou heel graag eens heel goed uit de doeken willen doen hoe het rond de jaarwisseling 1995 is gebeurd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 70