7 Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Verhoog, van Akkeren, Hagenaars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Het voorstel is met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen ver worpen. De vergadering wordt geschorst tot vrijdag 26 januari 1995, 20. 00 uur. 16. VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT TEN BEHOEVE VAN DE BOUW VAN 3 GARAGES AAN DE BRABANT WAL. (Kant 7, tellerstand 5) Het woord wordt gevoerd door het lid Roks en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op het door het colle ge gehanteerde beleid met betrekking tot voorbereidingsbe- sluiten. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 17. VOORSTEL EERSTE WIJZIGING BEGROTING 1996 WERKVOORZIENINGS- SCHAP WEST NOORD-BRABANT (Kant 7, tellerstand 52) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 18. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN (HNG) (Kant 7, tellerstand 55) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 19 VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT T.B.V. HET PERCEEL WATERSTRAAT 1 (Kant 7, tellerstand 58) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de noodzaak om vooruit te lopen op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; de procedure van dat bestemmingsplan (nog niet in de raad aan de orde geweest) het belang van aanvrager; het ontbreken van een advies van de commissie Grondge biedzaken; het feit dat eerdere medewerking is verleend aan ontwik kelingen op het onderhavige perceel; de door het college getoonde haast; het inconsequente beleid van het college met betrekking tot voorbereidingsbesluiten

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 7