Een rotonde, nog een rotonde, opknappen park De Beek, onze nieuwe Dorpsstraat. Het gat van van Tilburg wordt eindelijk gedicht en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn veel zaken in het vorig college blijven liggen die nu voortvarend aangepakt zijn. Ik denk dat voor sommigen in de raad de druiven wel erg zuur zijn. Vandaar de galspuiterijHet is nu eenmaal zo dat in een democratie de meerderheid beslist, wanneer een oppositie zoals dat hier in de raad gebeurt, zich gedraagt als een stel kleine kinderen die niet tegen hun verlies kunnen, dan krijg je een vergadering als deze. Wij hebben vanaf het begin willen praten met de oppositie. Zij bleven weg op de vergadering. En nu op het einde van de rit deze vergadering, sorry, maar wel een beetje laat. Het lid van Akkeren-Brand: Vanavond een extra raadsvergade ring over de bestuurbaarheid van de gemeente Halsteren. De oppositie wilde deze discussie vorige week woensdag al, ofschoon men van tevoren wist dat het nodige aantal raadsle den niet aanwezig zou zijn in verband met vakantie. Over de bestuurbaarheid van Halsteren kunnen we wel een boek vol schrijven. Halsteren staat bekend als een van de moei lijkst te besturen gemeenten en niet alleen nu. Dat is in het verleden ook vaak zo geweest. Als raadslid een gemeente besturen kan heel leuk zijn, zo heb ik dat in goede tijden ervaren. Maar de laatste tijd moet je je werk doen in een sfeer van verdachtmakingen, persoonlijke aanvallen, anonieme telefoontjes en oeverloze discussies in de raad waar uitvoe rig op detailpunten wordt ingegaan. Het heeft nog maar wei nig met de politieke inhoud te maken. Zo wil het C.D:A. niet besturen, dat is niet de stijl van het C.D.A.. Maar een aantal partijen hier in de raad menen dat zo te moeten doen. En als je er iets van zegt, krijg je als antwoord: "De verkiezingstijd nadert". Zo wil het C.D.A. echter geen verkiezingscampagne voeren. Dit vertel ik vooraf om eerst de sfeer in de Halsterse raad te schetsen. Dan we ten de toehoorders hoe het hier gaat. De oppositiepartijen hebben ons gevraagd om vanavond te dis cussiëren naar aanleiding van een aantal krantenberichten over de bestuurbaarheid van Halsteren. Wethouder Roosenboom wordt beschuldigd van corruptie door een paar burgers die blijkbaar teleurgesteld zijn in beslui ten die door het college zijn genomen en niet alleen door wethouder Roosenboom, sterker nog, bij een van die besluiten was wethouder Roosenboom zelfs niet aanwezig. Wij weten allemaal dat wethouder Roosenboom een persoon is waar velen moeilijk mee kunnen samenwerken. Hij is emotio neel, wordt gauw kwaad en dan zegt hij soms dingen, die hij beter niet had kunnen zeggen. Maar corrupt? Dat wil en kan het C.D.A. niet bij voorbaat aannemen, alleen maar op grond van vage krantenberichten. Die beschuldigingen moeten eerst hard gemaakt worden. Ik denk dat we als raad erg voorzichtig en zorgvuldig met deze beschuldigingen om moeten gaan. Je bent pas schuldig als je veroordeeld bent. We moeten nu geen dingen zeggen die we niet hard kunnen maken of maatregelen nemen waar we later spijt van krijgen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 69