4 het terugstorten van het agio op de aandelen aan de deel nemende gemeenten; de verhouding van de huidige statuten met de voorgestelde statuten; het toewijzen van commissariaten aan kleine gemeenten en de vraag waarom de fl. 200,000,= voor de intensivering van de promotie en acquisitie niet per inwoner worden omgeslagen maar conform de regeling RWI van de regio Breda De groepering Gemeentebelangen verklaart tegen het voorstel te stemmen aangezien er onduidelijkheid blijft bestaan over de statuten, de toewijzing van commissariaten en de noodzaak voor Halsteren om er geld in te stoppen. De P.v.d.A. ondersteunt formeel de stelling van de fractie Gemeentebelangen Het C.D.A. is uitdrukkelijk voor het voorstel, gelet op de toekomst De V.V.D. en de Werknemerspartij zullen tegen het voorstel stemmen. Voor het voorstel stemmen de leden Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, Roosendaal, van Eekelen, Meerman, Hagenaars, de Koning en van der Weegen. Met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen staken de stemmen. Volgende vergadering wordt de beraadslaging over dit voor stel heropend. 10. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX. ART. 74 WBO EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN VERVAN GING MEUBILAIR BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK (41e begrotingswijziging 1996) (Kant 3, tellerstand 150) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX. ART. 74 WBO EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN VERVAN GING/UITBREIDING MEUBILAIR BASISSCHOOL DE BIEZENHOF (43e begrotingswijziging 1996). (Kant 3, tellerstand 155) Het woord wordt gevoerd door het lid de Koning en Mouws. De wens wordt wederom uitgesproken om overtollig oud meubi lair te zenden naar arme landen. Opgemerkt wordt dat dit de autonomie van het schoolbestuur is, maar dat de suggestie wordt doorgespeeld naar de schoolbesturen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 62