motttt ,bw VAN DE OPENRARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG? 26 SEPTEMBER 1996 OM 20.00 UUR IN HET GE MEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden P.J.W. van veggel A.P.P. Roosenboom F.A.C. Mouws J.J.M. Somers G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom j.G.M. de Koning-v.d. Casteel ChrFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: W.P. Huijgens AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Het lid van den Kieboom biedt de voorzitter het eerste exemplaar aan van de pentekening die aan de inwoners van Halsteren zal worden uitgereikt. De voorzitter bedankt het lid van den Kieboom voor deze geste en vernietigt vervolgens de originele cliché. Door de V.V.D., de Werknemerspartij en Gemeentebelangen worden een motie inzake het nemen van een voorbereidingsbe sluit voor de familie Zagers en een initiatiefvoorstel inzake het beschikbaarstellen van extra gelden voor het afscheid van de gemeente Halsteren ingediend. De motie wordt aan het einde van de agenda behandeld. Ten aanzien van het initiatiefvoorstel wordt, na een korte schorsing van de vergadering, besloten om het door de raad gevoteerde krediet van fl. 150.000,= te overschrijden, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de voorzitter van de raad dit kritisch zal volgen om de overschrijding zo gering mogelijk te doen zijn. Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 59