3 Het lid Van der Weegen legt een stemverklaring af en deelt mee zich te zullen onthouden van stemming wegens zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de stich ting Huize Sint Elisabeth. Voor het voorstel stemmen de leden Hagenaars, Roosendaal en Roks Tegen het voorstel stemmen de leden Van Akkeren, Van Eekelen, Adriaansen, Meerman, Van den Kieboom, Verhoog, Huijgens, Somers, Mouws en Roosenboom. Het voorstel wordt met 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen 7VOORSTEL TOT HET LATEN VERVALLEN VAN ARTIKEL 5.4.1 VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN. (Kant 1, tellerstand 233) Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8VOORSTEL TOT HET TOEKENNEN VAN EEN GARANTIESUBSIDIE VAN f 3.000.-- VOOR DE REALISERING VAN EEN MULTICULTURELE MANIFESTATIE (37E WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 1, tellerstand 235) Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9VOORSTEL TOT UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WELSTANDSZORG NOORD- BRABANT (Kant 1, tellerstand 239) Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET "PLAN VAN AANPAK MILIEUZORG HALSTEREN" INGEVOLGE HET BEPAALDE IN HET MUP EN DE VOGM-REGELING. (Kan 1, tellerstand 242) Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE EVALUATIE MILIEUTAKEN 1995 EN PLANNING MILIEUTAKEN 1996. OP BASIS VAN HET MILIEU UITVOERINGSPLAN "EEN WAARBORG VOOR MILIEUZORG (1995-1999) (Kant 1, tellerstand 245) Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 55