17. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 WBO EN HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR VER VANGING VLOERBEDEKKING BASISSCHOOL DE RODE SCHOUW (14e WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 3, tellerstand 158) Het woord wordt gevoerd door de heer Van der Weegen en wethouder Somers. De heer Van der Weegen betrekt bij dit agendapunt tevens de agendapunten 18 en 19Hij constateert dat niet in alle voorstellen wordt gerekend met rentekosten over een half jaar. Wethouder Somers zegt dat bij alle voorstellen rekening gehouden had moeten worden met een half jaar rente. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 18. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 WBO EN HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR VER VANGING C.V.-KETEL BASISSCHOOL DE WEGWIJZER (21e WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 3, tellerstand 177) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 19. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 WBO EN HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR VER VANGING WARMWATERVOORZIENING BASISSCHOOL DE WEGWIJZER (22e WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 3, tellerstand 181) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 20. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR HET GEDENKEN VAN HET AFSCHEID VAN DE GEMEENTE HALSTEREN (23e WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 3, tellerstand 186) Het woord wordt gevoerd door de leden Verhoog en Van der Weegen en de voorzitter. Het lid Verhoog vraagt aandacht voor de minima; het lid Van der Weegen vindt het bedrag van het krediet aan de hoge kant en is het met enkele onderdelen niet eens De voorzitter zegt de suggesties aan de betreffende werk groepen door te zullen geven. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 40