a begroting 1996 een amendement van de strekking van dit voorstel hebben ingediend. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 10. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN DE KIOSK AAN HARMONIE ST. CECILIA EENSGEZINDHEID (Kant 1, tellerstand 243) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 11. VOORSTEL TOT HET AFWIJZEN VAN ENIGE VERZOEKEN TOT VERKOOP VAN GROENSTROKEN (Kant 1, tellerstand 257) Het woord wordt gevoerd door de leden Roosendaal, Van Eekelen, en Van den Kieboom en wethouder Roosenboom. Door het lid Van Eekelen wordt een mondeling amendement ingediend strekkende tot het honoreren van het verzoek tot verkoop van een groenstrook aan de heer J.C.A. Rens, Julianastraat 32. Voor het amendement stemmen de leden Hagenaars, De Koning, Roosendaal, Van Eekelen en Van der Weegen. Tegen het amendement stemmen de leden Verhoog, Meerman, Huijgens, Van Akkeren, Van den Kieboom, Adriaansen, So- mers, Mouws en Roosenboom. Het amendement wordt met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 12. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN ENIGE PERCELEN GROND (Kant 2, tellerstand 26) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen en Roosendaal en wethouder Roosenboom. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 13. VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOQRBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN GARAGE/BERGING AAN DE STEENBERGSEWEG Kant 2, tellerstand 51) Het woord wordt gevoerd door het lid Van der Weegen. Hij deelt mede dat de fractie van Gemeentebelangen op grond van het gelijkheidsbeginsel wenst te worden geacht tegen te hebben gestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 38